top of page
Silber Interior Logo.png

PENTHOUSE 186 A

פרוייקט בניה חדשה של פנטהאוז במרכז , הסגנון שנבחר הינו מודרני קלאסי. הסטודיו בחר להשתמש בצבעים יותר חמים קלאסיים לפרוייקט.

הפלטת שנבחרה הינה שימוש בעץ הזברנו המפוספס, יחד עם גווני הקרם ושימוש במתכת בצבע הברוזה.

הסטודיו יצר קיר כוח המורכב מספריית ברונזה שהינה שקופה למחצה באמצעות מחיצות מסובבות בזוויות שונות בתוך הספרייה. הקיר נותן הפרדה בין חלל הסלון וחלל פינת האוכל.

bottom of page